Què és Inspiraciència?

La creació literària com apropament a la ciència

Inspiraciència és un concurs de relats d’inspiració científica.

És una iniciativa que relaciona ciència i escriptura d’una manera lúdica, un espai obert per a pensar i imaginar la ciència des de la ficció. El seu objectiu és fomentar l’apropament al pensament científic d’una forma lliure i personal a través de la creació literària i d’explorar realitats abans no imaginades.

INSPIRACIENCIA

Modalitat única

S'hi poden presentar relats d'una extensió màxima de 800 paraules.
Cada participant pot presentar un màxim de quatre relats, sempre que siguin originals i estiguin escrits en llengües diferents.

Categories

El concurs té dues categories: adult (a partir de 18 anys) i jove (de 12 a 17 anys)
INSPIRACIENCIA

Llengües

Els relats presentar-se en català, en castellà, en gallec o en eusquera.

Literatura i Ciencia

Inspiraciència no és només els relats. Més enllà del concurs, s’organitzen xerrades, tallers, exposicions, propostes per a l’aula, lectures, etc. per aprofundir en les variadíssimes relacions i hibridacions entre ciència i literatura.