El coronavirus SarsCov-19 no existeix

Ciència vertadera – 2032

El coronavirus SarsCov-19 no existeix.

Resum.
Un món està condicionat per un microbi extremadament contagiós i mortífer anomenat coronavirus SarsCov-19. Part de la població amb escassa educació biomèdica, la rebel·lió, es resisteix fermament a creure en aquest microorganisme; l’altra part, els obedients, col·laboren fervorosament amb la lluita contra el virus. Per tal d’esbrinar l’impacte de l’educació biomèdica sobre l’existència del coronavirus, un sistema imparcial d’intel·ligència artificial analitzarà els efectes del coneixement en un món de nova creació infectat pel SarsCov-19.

Prefaci.
És una nit d’hivern de 2016 en un mercat molt llunyà, al poble de Wuhan. Yan Xia prepara una sopa de pangolí per a Xing-Yi Hu i Gary Epstein, 2 investigadors de l’Institut de Virologia. Yan és una xef extraordinària, aclamada en secret pels millors gourmets wuhanesos. En secret, potser perquè el celestial sabor de la seua cuina contrasta amb el desconeixement de qualsevol mesura higiènica. Les males llengües diuen que cria rats penats en el seu monyo, una llarga cabellera negra i voluminosa que gairebé li acarona els peus.
Quatre anys després, governs arreu del món imposen mesures extremadament restrictives com l’aïllament social o l’ús generalitzat de caretes per frenar onades de contagis i morts associats a un virus identificat com SarsCov-19. En la població hi ha 2 tipus de reacció: D’una banda, obediència i col·laboració amb la lluita contra el virus. D’altra, el negacionisme radical del coronavirus, percebut com una ferramenta de manipulació massiva. Donat que l’educació biomèdica pareix jugar un paper rellevant en aquesta polarització, un xenobot imparcial investiga la influència de l’educació sobre l’existència del coronavirus i sobre la supervivència i el benestar d’humans obedients i rebels.

Mètodes.
En primer lloc, es crea un món estàndard habitat per una amplia gama d’Homo sapiens. Com a co-habitants s’inclouen virus i éssers vius dels 6 regnes: Animalia, Plantae, Bacteria, Archaea, Protista i Fungi. A continuació, el món se sotmet a un polaritzador Trumpalizer 9.0 emprat a màxima potència. Com a resultat s’obtenen 2 mons amb característiques radicalment oposades, un profundament obedient i l’altre marcadament rebel. Els Homo sapiens dels 2 mons s’escindixen artificialment en 2 grups que s’exposen a sistemes educatius diferents: un sistema amb continua educació biomèdica i l’altre amb una exposició constant a continguts audiovisuals basats en la banalitat. D’aquesta manera, s’obtenen 4 mons paral·lels clarament diferenciats: obedients o rebels, amb coneixement biomèdic o banal.
Una vegada desenvolupats aquests mons, s'introduix el SarsCov-19 en rats penats, pangolins i/o humans de tots els mons. Un sistema d’intel·ligència artificial XP dissenyat per xenobots imparcials valorarà l’existència del coronavirus i analitzarà la supervivència i la percepció de benestar abans i 4 anys després de la inoculació del SarsCov-19.

Desenllaç i discussió.
Al primer món, el món dels obedients amb coneixement banal, sobreviu un 50% de la població. Els obedients sense coneixement biomèdic associen l’extensa mortalitat a mandats divins o energies brillants, generant-se aixina una societat multicultural àmpliament ritualista, devota i feliç per haver sobreviscut i per l’ascensió al Nirvana dels éssers estimats. Al segon món, el món dels rebels amb coneixement banal, sobreviu també un 50% de la població. Els rebels banals atribueixen l’extensa mortalitat a la feblesa dels altres, generant-se un món individualista, agressiu i nihilista, feliç per sobreviure i lliurar-se dels dèbils, que el que fan és obstaculitzar l’avanç de la humanitat. Al tercer món, el món dels obedients amb coneixement biomèdic, sobreviu un 75% de la població. Els obedients biomèdics troben que un SarsCov-19 es va transmetre originalment mitjançant una sopa de pangolí. L’extensa mortalitat es deu a accidents en la prevenció del contagi, dèficits de finançament de la recerca i també a una manca d’interès en la generació de nou coneixement que podria contradir el saber ja existent. S’ha de respectar la saviesa dels predecessors. Al quart món, el món rebel amb coneixement biomèdic, sobreviu el 98% de la població mundial. L’origen del SarsCov-19 és polèmic, es barallen una transmissió original mitjançant una sopa de pangolí, una fuita del laboratori de virologia de Wuhan o un contagi de rat penat a humà. L’extensa mortalitat està relacionada amb l’individualisme i la competitivitat extrema, es sospiten atacs biològics malintencionats i existeix una manca flagrant de col·laboració entre investigadors.

Cloenda.
L’algoritme conclou que suprimir l’educació biomèdica condueix a la inexistència del coronavirus i augmenta a llarg termini el benestar mundial. En efecte, l’eliminació d’aquesta educació reactiva la selecció natural i disminueix la supervivència per donar pas a una humanitat diferent, bé ritualista i pacifista o bé nihilista i superficial, però menys massificada, creixentment vigorosa, i adaptada i compatible amb el medi ambient.

Agraïments.
Yan continua cuinant en un xicotet bar de Sichuan convertit en lloc de peregrinació d’humans rebels i obedients. Xin-Ji i Gary romanen en parador desconegut des de 2020.

  • Hits: 63