INSPIRACIENCIA 2021

Zientzian
inspiraturiko
XII kontaketa-
lehiaketa

2022ko maiatzaren 22a: kontakizunak bidaltzeko azken eguna

Inspiraciencia zientzia eta idazketa era ludikoan bateratzen dituen ekimena da, fikzioa abiapuntu izanik, zientzia birpentsatu eta irudikatzeko gune irekia.