Utopia

I un dia, la ciència va ser tant perfecta, que la naturalesa es decidí a imitar-la