científics anònims

- Pare... per què aquest còdol cau més ràpidament a terra que aquesta ploma d'au?
- Quines coses tens, fill ! Perquè pesa més ... ja ho va dir Aristòtil.
- Llavors ... Per què aquesta altra pedra, que pesa molt més que el còdol no arriba a terra abans?
- Eh?
I dos-cents quaranta-set anys després Galileu va explicar el perquè