Retro

L'artefacte (és realment un algoritme procedimental o un tràmit, pero ell prefereix denominacions establertes) val només per a enviar

coses cap avant. L'ha provat ja moltes vegades i no sembla haver-hi manera d'invertir la Laufrichtung per a poder enviar matèria al

passat, només va en direcció futur (tampoc ha cavil·lat massa sobre un eventual Morphail, autoconsistència Novikov o retrocausalitat).

Durant les proves s'envia missatges en paper i sempre dins la legalitat malgrat que, de vegades i per escrupolositat científica, s'ha

enviat cronòmetres en marxa o rellotges analògics. Ell -remitent- ho envía a l'ell de tres dies més tard -receptor- però, què escriure a

la persona que encara no ets? Com dirigir-te a tu? Pel moment, com dic, va tot bé i l'artefacte (que és realment un algoritme

procedimental o un tràmit) envia matèria al futur a una velocitat en l'SI d'un segon al segon. Només ha de posar-li un segell i clavar-lo

dins la bústia groga que es troba enfront de la pescateria.