Bases

basesObjecte

Inspiraciència és un concurs de relats d’inspiració científica. És una iniciativa que relaciona ciència i literatura d’una manera lúdica i participativa. La ciència i la literatura recorren a la creativitat per encarar nous reptes i combinar-les pot generar noves i fresques idees en direccions imprevisibles. Inspiraciència pretén ser un espai obert a tothom on pensar i imaginar la ciència des de la ficció.

1. Podrà participar qualsevol persona que presenti un relat original, en qualsevol de les llengües del concurs (català, castellà, euskera i gallec), inspirat en una temàtica científica.
2. Els originals estaran escrits en català, castellà, euskera o gallec. Hauran de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altra convocatòria, certamen o premi literari, ni haver estat publicats en cap altre mitjà o bloc personal.

Modalitats i categories
3. El concurs té una única modalitat competitiva: Relat curt d’una extensió màxima de 800 paraules
4. Els participants podran participar en una de les següents categories:

  • Adult (a partir de 18 anys), o
  • Jove (de 12 a 17 anys)

5. Cada participant podrà presentar un màxim de quatre relats, sempre que estiguin escrits en llengües diferents. Tots els relats d’un mateix participant han de ser originals, és a dir, no es podrà presentar el mateix relat en llengües diferents.

Presentació dels relats
6. Els participants s'han de registrar a una de les dues categories i poden enviar un relat en qualsevol de les llengües del concurs.
7. Els originals s’hauran de publicar al lloc web del concurs: www.inspiraciencia.es. Prèviament, caldrà registrar-se a través d’un formulari disponible al mateix web.
8. Els participants podran accedir al seu compte amb el nom d’usuari i la contrasenya. El pseudònim serà el nom amb el que se signarà el relats que es
vulguin publicar.
9. El termini de presentació de relats es tancarà el 19 de maig de 2016

Premis
10. Els premis s’atorgaran el juny de 2016, en un acte que s’anunciaràoportunament.
11. El concurs contempla un premi institucional per a cada categoria i llengua, i un premi del públic. Els premis seran dispositius electrònics, llibres de divulgació, cursos d’escriptura, la subscripció a una revista de divulgació.
12. L’organització del concurs es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria si considera que les obres presentades no assoleixen la qualitat mínima necessària.

Jurat i criteris de valoració
13. Per als premis institucionals es designarà un jurat que valorarà les contribucions i proposarà els guanyadors. El jurat estarà format per persones de l’àmbit de la cultura en sentit ampli (ciència, literatura, art, divulgació) i s’anunciarà oportunament. El concurs disposa d’un equip de moderació per a què els relats puguin sortir publicats de manera àgil. Aquest equip s’encarrega també de fer preselecció dels
relats que passarà al jurat.
14. Per a valorar els relats es tindrà en compte l’adequació a la temàtica, la qualitat literària, l'originalitat de l'enfocament, a més de la creativitat i la imaginació.
15. Els premis del públic es decidiran a través d’una votació en línia dels participants prèviament registrats. Durant el període de votació, que s’anunciarà oportunament, els participants podran votar els relats que desitgin d’entre els preseleccionats, que coincidiran amb els que valorarà el jurat. El premi del públic premiarà els relats més votats de les dues categoria i modalitat, amb independència de la llengua en la que s’hagin escrit.

Participació
16. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases.
17. Els relats guanyadors podran ser publicats en mitjans físics i/o digitals sempre mencionant els noms dels autors.

Barcelona, 15 de març de 2016

 

DESCARREGAR BASES EN FORMATO PDF