UNA ESPÈCIE PER MILIONS?

Es creuen superiors a mi, i no s’adonen que jo sóc qui els va crear i qui els pot destruir, sóc la mare de tot el que coneixen i tot el que els queda per descobrir, pensen que són els amos del planeta quan no coneixen ni el 25% d’aquest.
El humans són una espècie més d’un experiment continu de selecció, no vaig pensar que es convertirien en això, uns éssers que en la seva majoria són egoistes, descuidats, els agrada matar-se entre ells... i sempre cometen els mateixos errors.
El pitjor és que cada dia que passa em fan més mal, ja sigui amb les fàbriques que construeixen i expulsen tot tipus de gasos contaminants; òxids de nitrogen, diòxid de carboni, diòxid de sofre... Ja sigui amb la tala d’arbres, amb aquests cotxes que utilitzen a totes hores, o amb aquests gratacels innecessaris... i moltes coses més!
No sé on pensen arribar amb això ja que si em posen malalta a mi, ells també s’hi posaran i acabaran morint.
El humans es creuen els “reis” del planeta, es pensen que saben el passat i que podran preveure el futur, que podran esbrinar com funcionen ells i com funciono jo, que podran controlar els meus moviments sísmics. Són molt ingenus, encara que he d’admetre que han evolucionat més ràpid del que em pensava, potser per això no vaig pensar a parar-los els peus abans.
Ara haig de posar remei! Ja que si els cedeixo més temps, sí que acabaran per esbrinar els secrets que els tinc amagats. Des de de fa uns anys, sé que ja tenen una petita idea del meu experiment de selecció, és el que ells anomenen Selecció Natural, en general tenen una idea de com funciono, i això ja és massa, no vull que sàpiguen més! Per això hauria de actuar, però no amb petits avisos com aquests últims anys, algun terratrèmol, alguna onadeta més gran de les que estan acostumats a veure, alguna pujada o baixada de temperatura brusca, alguna tempesta progressiva... No, ha de ser més fort! A més ho han de patir tots, no només els que estan justament a la franja d’alguna de les meves plaques, o a l’equador o als pols, no, han de ser TOTS.
Però m’entristeix que tot el meu treball se’n vagi a norris, que es destrueixi tot, perquè a més a més del humans també faria mal a tots els altres éssers vius que he creat i no hem sortiria a conte... Una espècie per milions? No crec que sigui l’adequat...
Bé, ja m’ho pensaré, de moment els continuaré deixant petits senyals, a veure si aquests humans reaccionen i valoren de tots els recursos que els he proporcionat.