La contaminació del medi ambient

La contaminació està posant fi a la vida de moltes espècies. Per culpa de l'ésser humà, el major causant d'aquesta pol•lució, la proporció de la contaminació augmenta cada dia. És un fet que en l'actualitat han empitjorat les coses, ja que s’han inventat molts materials químics que poden malmetre el nostre planeta.
La causa principal de la contaminació és que l'ésser humà és incapaç de cuidar del seu propi planeta. Les fàbriques alliberen una quantitat exagerada de fum que contamina l'aire que respirem. L'ús abusiu dels terrenys i dels boscos per al cultiu no permeten l'oxigenació del nostre medi ambient. Els residus tòxics de les fàbriques són llançats als mars arribant en alguns casos a matar la fauna que hi viu en aquest hàbitat.
Tota aquesta contaminació està fent que hi hagi un escalfament global i es creï el buit de la capa d'ozó, deixant entrar raigs ultraviolats que van directament a la pell de l'humà provocant malalties de la pell.
Per acabar amb la contaminació, s'hauria d'evitar la tala indiscriminada d'arbres als boscos, s'hauria d'evitar que els residus es llencin als mars i rius, s'hauria de crear alguna forma de reciclatge per als residus tòxics... en definitiva, per acabar amb la contaminació l'ésser humà hauria de posar molt de la seva part per preservar el nostre planeta.